Ubezpieczenia podróżne

NNW dla turystów

Każda polisa turystyczna obejmuje kilka elementów. Wymienić tu można chociażby koszty leczenia, transport medyczny, czy też Assistance, czy też ubezpieczenie bagażu. W skład polisy dla osób podróżujących znaleźć można również NNW, czyli ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Odszkodowanie z NNW

Kto otrzyma odszkodowanie z NNW. To wszystko zależne jest od tego z jaką dokładnie sytuacją będziemy mieć do czynienia. Jeżeli dojdzie do całościowego lub częściowego uszczerbku na zdrowiu, pieniądze zostaną wypłacone osobie ubezpieczonej. Jeżeli w wypadku zginie osoba ubezpieczona, to kwota z polisy zostanie wypłacona osobie uposażonej, wskazanej w umowie. Może nie każdy myśli o śmierci, planując wyjazd wypoczynkowy, ale w umowie warto wskazać taką osobę, dzięki czemu nie będzie problemu z wypłatą należnych pieniędzy – w szczególności, jeżeli ktoś planuje ekstremalny wyjazd na wakacje.

Wypłata odszkodowania

Doszło do pewnego wydarzenia. Należy nam się wypłata z tytułu NNW. Co należy zrobić? Każde towarzystwo ubezpieczeniowe ma swoją procedurę działania. Osoba ubezpieczona (lub osoba uposażona) będzie musiała dostarczyć dokumenty medyczne. To na ich podstawie zostanie wydana decyzja odnośnie wypłaty odszkodowania. Uwaga! Na zgłoszenie się do towarzystwa ubezpieczeniowego jest określony czas, którego zawsze należy pilnować, jeżeli nie chcemy mieć problemów przy wypłacie odszkodowania. W niektórych przypadkach ubezpieczyciel może wezwać ubezpieczonego do stawienia się przed własną komisją lekarską. 

 

Poprzedni artykułNastępny artykuł