Ubezpieczenia komunikacyjne

Słownik pojęć związanych ze szkodą

Słownik pojęć związanych ze szkodą

Każdy kierowca powinien znać pewne pojęcia. Dzisiaj przedstawiamy najważniejsze z nich!

Słownik pojęć związanych ze szkodą

Pojęcia, które musisz poznać

Zanim wyjedziemy na drogę powinniśmy zapoznać się z pewnymi terminami ubezpieczeniowymi – te mogą być przydatne w momencie uczestnictwa w szkodzie.

  • Kolizja/stłuczka drogowa – jest to drogowe zdarzenie, podczas którego nie wystąpiła śmierć i poważne urazy. W wypadku kolizji nie jest wymagane wezwanie policji. Jednak niezbędne będzie usunięcie pojazdów, aby droga była przejezdna
  • Likwidacja szkody – to czynności, wykonywane przez ubezpieczycieli w celu ustalenia rozmiaru oraz przyczyny szkody 
  • Ryzyko/ niebezpieczeństwo – stan zagrożenia życia, zdrowia, albo mienia 
  • Nieszczęśliwy wypadek – zaistniała szkoda, która wynika z zewnętrznej przyczyny
  • Przejęcie pojazd-wraka – ma miejsce w momencie szkody całkowitej auta, które jest objęte ubezpieczeniem
  • Szkoda – to strata powstała na skutek zdarzenia losowego
  • Szkoda całkowita – to strata niemożliwa bądź nieopłacalna do naprawy 
  • Szkoda częściowa – to strata możliwa do naprawy
  • Wartość rynkowa – cena zakupu auta, na dzień dzisiejszy
  • Wartość rzeczywista – to odtworzona kwota pojazdu, pomniejszona o wartość zużycia.
Poprzedni artykułNastępny artykuł