Ubezpieczenia podróżne

Ile się czeka na prawo jazdy w Polsce

Ile się czeka na prawo jazdy w Polsce

Etapy związane z uzyskaniem prawa jazdy
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami w pełni wyjaśnia, jakie procedury obowiązują przy wydawaniu pierwszego prawa jazdy (Dz. U. z 2016 r. poz. 231).

Procedura składa się z trzech etapów:
Pozytywne zaliczenie przez Ciebie egzaminu na prawo jazdy określonej kategorii musi zostać zgłoszone do odpowiedniego urzędu. Odpowiedzialny jest za to Ośrodek Ruchu Drogowego, w którym zdawałeś egzamin. Odpowiednie informacje przesyłane są do wydziału ruchu drogowego za pośrednictwem WORD lub MORD.
Odpowiednią dokumentację przesyłasz do właściwego urzędu lub na profil ePUAP, który jest dla Ciebie zaufany.

Ile się czeka na prawo jazdy w Polsce

Za wydanie prawa jazdy, zgodnie ze wspomnianą zasadą, pobierany jest koszt 100,50 zł. Płatności możesz dokonać osobiście lub przelewem bankowym. W tym drugim przypadku do składanych dokumentów dołącz potwierdzenie wpłaty.
Wymagane dokumenty Ważne jest, aby zrozumieć, jakie dokumenty będą potrzebne przy ubieganiu się o prawo jazdy. Ich poprawność może mieć wpływ na to, jak długo będziesz musiał czekać na swoje prawo jazdy. Następujące dokumenty są zawarte w całym pakiecie dokumentów wymaganych do uzyskania prawa jazdy:

Pobierz wniosek o wydanie prawa jazdy w urzędzie lub poprzez stronę obywatel.gov.pl. aktualna fotografia twarzy, na której twarz jest przedstawiona od przodu i zajmuje 70% powierzchni zdjęcia; fotografia musi mieć wymiary 35 x 45 mm, pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, jeśli nie ukończyłeś 18 lat, dowód zameldowania, aktualne prawo jazdy, orzeczenie psychologiczne w przypadku wniosków o wydanie prawa jazdy kat.

Ile się czeka na prawo jazdy w Polsce?

Dokumenty możesz złożyć online poprzez zaufany profil ePUAP lub osobiście w wydziale ruchu drogowego urzędu właściwego dla twojej lokalizacji. Mogą to być wydziały urzędu miasta na prawach powiatu, starostwa powiatowego lub urzędu dzielnicy Warszawa. Temat czasu oczekiwania na prawo jazdy pozostaje bez odpowiedzi.

Jeżeli interesuje Cie ta tematyka to czytaj więcej na stronie : Ile się czeka na prawo jazdy w Polsce

Poprzedni artykuł