Ubezpieczenia komunikacyjne

Szkoda całkowita z AC

Czym jest szkoda całkowita? To uszkodzenie pojazdu do stopnia dyskwalifikującego go do naprawy. Wówczas ubezpieczyciel wypłaca nam kwotę równowartości pojazdu. Natomiast auto, które jest wrakiem, zostaje przeznaczone do zniszczenia. Jak wygląda szkoda całkowita w przypadku AC? Dowiedz się z naszego artykułu!

 

W przypadku szkody całkowitej z AC, przed zawarciem umowy należy dokładnie zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Umowy. Tylko wtedy jest szansa na uniknięcie wszelkich trudności. 

Najważniejsze są dwa aspekty. Jakie?

  • zaniżanie wartości auta, zanim podpiszemy umowę ubezpieczeniową – zdarza się, że towarzystwa celowo zachęcają do takiego działania – zaniżenia wartości auta. Obiecując wówczas niższe składki AC. Ostatecznie jednak się okazuje, że ta wartość jest istotna w momencie wyliczania ewentualnego odszkodowania szkody całkowitej. Efekt jest taki, że liczy się kwota, która jest podana na ubezpieczeniu – nie rynkowa i rzeczywista wartość pojazdu. W takiej sytuacji otrzymujemy niższą kwotę odszkodowania, niż się nam należy.

 

  • zawyżanie wartości auta-wraka – metoda dyferencyjna polega na wypłacie przez ubezpieczyciela, wartość auta sprzed wypadku – jest ona pomniejszona o kwotę, jaką możemy otrzymać sprzedając wraka. Dlatego wartość takiego samochodu bywa zawyżona. Dzięki temu towarzystwo wypłacić mniejsze odszkodowanie. W momencie niepowodzenia w sprzedaży wraku za ustaloną kwotę, nie zostanie nam zwrócona  różnica, przez co będziemy stratni.
Poprzedni artykułNastępny artykuł