Ubezpieczenia komunikacyjne

Co wchodzi w skład ubezpieczenia OC?

Co wchodzi w skład ubezpieczenia OC?

Ubezpieczenie OC, jest obowiązkowym ubezpieczeniem. W związku z czym warto wiedzieć, jaki zakres ono obejmuje. W dzisiejszym artykule wszystko na ten temat.

Co wchodzi w skład ubezpieczenia OC?

Polisa OC to:

  • wycena oraz naprawa samochodu poszkodowanej w wypadku osoby 
  • holowanie pojazdu poszkodowanego
  • postój pojazdu na parkingu strzeżonym
  • leczenie poszkodowanych osób
  • zapobieganie większej szkodzie
  • dodatkowe badania techniczne samochodu, po szkodzie

Co nam daje ubezpieczenie OC?

Ubezpieczenie OC jest polisą majątkową. Według zapisu z Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym oraz Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, jest w stanie zwolnić z ponoszenia własnych kosztów osobę, która spowodowała kolizję, wypadek, czy inną szkodę, do której doszło na drodze. W związku z czym posiadanie polisy OC to gwarancja, w momencie kosztownego i poważnego wypadku, na pokrycie kosztów naprawy a także leczenia.

Ustawa jednak zwalania z pokrycia kosztów, tylko i wyłącznie pod ścisłymi warunkami. 

Nigdy nie zapominajmy o regularnej opłacie składek OC!

Poprzedni artykułNastępny artykuł